Araştırma ve Ürün İnceleme Merkezi


    


    Şirket, hem yerli hem de yabancı teknoloji uzmanlarından ve araştırmacılardan oluşan bir ekip kurmayı başarmış ve şu anda bir dizi teknolojik patente sahip olan kendi ulusal standartta teknoloji araştırma ve denetleme merkezimizi kurmuştur. Ayrıca, büyük miktarda veri ve geri bildirim bilgisinin ısrarlı araştırma çabasıyla, daha geniş ve daha geniş absorpsiyon alanı ve yeni bir tür daha büyük absorpsiyon çekirdeği ile yeni bir endüstri lideri ürün serisini başarıyla geliştirdik.
Get the latest price? We'll respond as soon as possible(within 12 hours)
  • Email is required.
  • Phone is required.
  • Message is required.